Tyolainsaadannon osasto 6

Työsäännöstöä suunniteltaessa työnantajan on pakko tarjota esteettisiä ja hygieenisiä työoloja, ja kaikkien työkalujen ja organisaatioiden on käytettävä CE-merkintää.

Sertifiointi tai artikkelin vaatimustenmukaisuuden arviointi on prosessi, jossa tarkastellaan järjestelmällisesti sitä ajanjaksoa, jona tietty tuote täyttää erityiset vaatimukset (se koskee myös turvallisuusvaatimuksia. Koneiden sertifioinnilla on useita näkökohtia. Hän pystyy toteuttamaan sen suunnitteluvaiheessa tai tuotannon aikana. Sertifikaatin voi suorittaa tuotteiden vastaanottaja tai henkilö, joka on vapaa tuotteen suunnittelijasta, tuottajasta tai vastaanottajasta.Oikeudellisesti koneiden sertifiointi otettiin käyttöön 17 päivänä toukokuuta 2006 annetulla direktiivillä 2006/42 / EY. Puolan oikeusjärjestelmä otettiin käyttöön talousministerin 21.10.2008 tekemällä päätöksellä koneiden vähimmäisvaatimuksista (laki nro 199, kohta 1228, joka myönnettiin toimelle 29.12.2009.Koneen sertifiointi koskee itse konetta, vaihdettavia laitteita, turvakomponentteja, rakennustarvikkeita, ketjuja, köysiä ja hihnoja.Koneiden sertifioinnin kriteerit koko Euroopan unionille sisältyvät liitteeseen nro. Myös määräyksiin 2006/42 / EY, joiden otsikkona on "Keskeiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset koneiden suunnittelussa ja valmistuksessa".Lisäksi direktiivissä otetaan käyttöön koneiden jakaminen erityisen monimutkaisiksi ja myöhemmiksi.Suunnitteluvaiheessa tehdään parhaillaan korkean riskitason arvioimien organisaatioiden ja lisävarusteiden sertifiointi sekä niiden tuki ja soveltaminen. Uudet astiat ja koneet sertifioidaan sisäisen tuotannonvalvonnan aikana.Yhteenvetona voidaan todeta, että jokainen ruokalaji ja kone, joka voi luoda millään tavoin uhkaa olentoille tai ihmisten terveydelle, luomiselle ja ympäristölle, ovat sertifioinnin tai vaatimustenmukaisuuden arvioinnin kohteena.