Viipalointi saksaksi

Atex-koulutusta, ts. Koulutuksen laajuutta, kritisoidaan ja pakotetaan tunteman laitoksen tai organisaation asioihin. Seuraava luettelo näyttää tärkeimmät aiheet, joiden perusteella lopullinen koulutussuunnitelma kehitetään. Tätä luetteloa laajennetaan tarvittaessa koskemaan uusia aiheita.

Valtioiden atex-koulutus:räjähdysturvallisuuteen liittyvät oikeusperustat: ATEX137-direktiivi ja kansallinen asetus,ATEX95 -direktiivi ja kansallinen asetus; & nbsp; kahden direktiivin ATEX137 ja ATEX95 keskinäiset suhteet,paloturvallisuuteen liittyvät oikeusperustat: sisä- ja hallintoministeriön 7. kesäkuuta 2010 antama asetus huoneiden, rakennusten ja asuntojen paloturvallisuudesta; keskinäinen yhteys ATEX137-tietoihin,arvioinnin perusperiaatteet ja räjähdysvaarallisten alueiden merkitys; kaasun, nesteen ja pölyn höyryn räjähdysparametrien hyödyllisyyden äärimmäinen arviointi,sähköstaattinen maadoitus - painovoima, mallit ja tekniset lisäratkaisut,alalla käytetyt räjähdyssuojatyypit ja tärkeät totuudet niiden valinnassa; tärkeät säännöt prosessilaitosten suojaamiseksi räjähdysvaaralta,esimerkkejä yksiköstä, joka kuvaa yksittäisten räjähdyssuojausjärjestelmien käytön tehokkuutta,tärkeät säännöt kappaleiden turvalliselle kirjoittamiselle ja koneen käytölle räjähdysalttiilla alueilla,esimerkkejä teollisuuden räjähdystilanteista,ilmanvaihdon aste ja saatavuus sekä räjähdysvaara-alueen alue esimerkiksi kaasulaitteiden, vedyn, propaani-butaanikaasun, asetyleenin; akkujen latauspisteet, luottamuskaapit kemikaalien varastointiin,sähkökoneet koneilla räjähdysvaarallisilla pinnoilla - yleiset ohjeet laitteiden asentamiseen,vaarallisen epäonnistumisen vaara teollisuudessa; valitut vaikeudet, jotka liittyvät varastointiin, pölynpoistoon, voimalaitosten hiilenpoistojärjestelmiin, räjähdyksenestojärjestelmän käyttöön liittyvät rajoitukset,prosessi ja nopeat uhat biomassaprosesseille.